תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מיקומך כאן

האמור להלן נכתב בלשון זכר אולם מתייחס לנשים וגברים כאחד. במקום בו מופיעים להלן המונחים "אותך" או "שלך" הכוונה היא לכל המשתמשים בשירותי החברה וכולל גם לשון רבים.

ברוך הבא לאתר  xmile.co.il (להלן "האתר"). האתר משתמש כאתר תדמית ייצוגי עבור חברת אקסמייל בע"מ והנך מוזמן לקחת בו חלק לגלוש בו ולעשות בו שימוש בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות אשר יפורטו להלן. תשומת ליבך כי כל שימוש באתר זה, או באתרים או שירותים המקושרים או זמינים דרכו, מהווה את הסכמתך לתנאים שלהלן. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר.

 

אנו, חברת אקסמייל בע"מ המפעילה אתר זה (להלן יחדיו: "החברה" או "אנו" ו"האתר") מכבדים את פרטיות לקוחותינו והמבקרים באתר שלנו, ורואים ערך רב ומטרה בשמירה על פרטיותם ובטחון המידע שלהם. אנו מתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מטרת מדיניות זו היא להסביר כיצד אנו פועלים בכל הקשור לפרטיות שלך, ולשימוש במידע האישי (כהגדרתו לפי דין, להלן: "מידע אישי") הנמסר לנו על-ידיך או נאסף על ידינו במהלך ההתקשרות שלך עמנו, ובמהלך השימוש והשהייה שלך באתרי החברה ומערכות המידע שלה, לרבות במסגרת כל תשלום ו/או הליך הרשמה המבוצעים אונליין.

מדיניות הפרטיות מהווה תוספת לתנאי השימוש של האתר ולכל הסכם אחר כתוב ו/או משתמע שבינך ובין החברה, והאמור להלן  בא להוסיף עליהם מבלי לגרוע, ומהווה חלק בלתי נפרד מהם. בעצם השימוש באתר ובשירותי החברה או בשירותים המקושרים או זמינים דרכו אתה מסכים לתנאי השימוש ולתנאי מדיניות פרטיות זו, ולשינויים שייערכו בהם מעת לעת. אנו ממליצים כי תעיין מעת לעת בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמת באתר על מנת לעקוב אחר שינויים אלו. במקום בו מופיעים המונחים "אותך" או "שלך" הכוונה היא לכל המשתמשים בשירותי החברה והמידע האישי והמידע האחר המתייחס למשתמשים אלו.

ייתכן כי חלק מהתכנים או הקישורים שיוצגו דרך האתר או דרך אתרים אחרים של החברה, לרבות מידע, נתונים, מוצרים, סרטונים, מלל, שמע וכיו"ב (להלן "התוכן"), יקושר או יהיה זמין דרך אתרים, עמודים וערוצים (להלן "עמודים") המנוהלים אצל צדדים שלישיים. הצפייה בתכני העמודים החיצוניים, בין אם ישירות דרך האתר או בעמודים עצמם, כפופה לתקנונים, לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתרים המאחסנים אותם ושל החברות העומדות מאחוריהם. ככל שהינך משתמש באחד העמודים או יותר, הנ"ל מתבקש לעיין גם בתנאי האתר המאחסן אותו/ם, לרבות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם.

עוד יובהר כי, האתר וכל תוכן או שרות הזמינים דרכו ניתנים כפי שהם (as is) ובכפוף לזמינותם (as available). אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו הפרעות ו/או שיבושים בזמינות האתר, לרבות בשל שיקולים טכניים, תקלות או בשל אירועים הקשורים בצד ג' או אחרים, ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת ו/או שיבוש השירות, הזמינות או האתר.  קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

על אף שהחברה משתדלת להציג באתר מידע נכון ומדויק החברה אינה אחראית לזמינות, אמיתות מהימנות או לרמת הדיוק את התוכן המופיע באתר. תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות או אחרות מצידך. השימוש במידע המפורסם באתר ו/או הסתמכות על מידע זה, לרבות כל כתבה ו/או סקירה ו/או תיאור מקצועי,,הינו באחריות המשתמש בלבד ובשום מקרה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי פרטני הנדרש לגופו של עניין. כמו כן מובהר כי הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן הזמין בו למטרות אישיות ופרטיות בלבד. ותוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות למעט אלו המפורטות במפורש בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורסמים בו. באם הנך מוצא באתר דבר מה או קישור הנדמה בעיניך כמוטעה, מטעה, מפוקפק, זדוני,,בעייתי או כל דבר דומה, אנו מבקשים כי תפנה אלינו בהתאם לפרטי הקשר המפורטים מטה ותיידע אותנו על כך בהקדם.

כיצד ניתן ליצור עמנו קשר?
כתובתנו: רחוב אודם 3 קרית מטלון , פתח תקווה.

אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה, תהייה או עניין הקשורים במידע האישי שלך באמצעות שליחת פניה לכתובת המייל  info@xmile.co.il

המידע שאנו אוספים ו/או שומרים

המידע שאנו אוספים ושומרים אודותיך יתכן ונאסף במהלך השימוש ו/או הגלישה באתר ו/או בשירותי החברה. כמו כן ייתכן ותמסור לנו אתה, מרצונך החופשי, פרטים ומידע אודותיך, בין היתר לצורך יצירת קשר, כולל את מהות הפניה, פרטי יצירת קשר, וכו'.

כמו כן, יתכן כי חלק מהשירותים באתר ו/או מול החברה, בהווה או בעתיד, יהיו כרוכים בהרשמה. במסגרת הרשמה שכזו ייתכן כי תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות שונות עמך (טלפון, מייל), ובמקרים מסוימים אף מספר זהות (לצורכי אימות), פרטים אישיים, פרטי התקשרות וכיוצ"ב. כמו כן באפשרותך לבקש מאיתנו ליצור איתך קשר באמצעות שליחת פרטיך בטופס "צור קשר" שבאתר..במקרים אלו, ייתכן ואנו גם נשמור את פרטיך, לרבות היסטוריה של פעולות שביצעת באתר והדברים בהם התעניינת יכול וישמרו במערכותינו. מידע אישי שיימסר על ידך עשוי להישמר על ידנו לרבות לצורך ניהול וייעול השרות והקשר עמך, לצרכים תפעוליים, שיווקיים או סטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודוור ישיר וכן למתן שירות ועידוד נאמנות לקוחות החברה..אתה אינך חייב לספק לנו מידע זה, אך לצערנו במקרים מסוימים אם לא תספק לנו מידע זה, ייתכן ולא נוכל להעניק לך חלק או כל השירותים המבוקשים על ידך. כך למשל, לא נוכל ליצור עמך קשר לפי רצונך אם לא תמסור לנו פרטי קשר. מכל מקום דע לך כי אינך נדרש על פי חוק למסור לחברה מידע וכי מסירת מידע על ידך נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך ולא תהיה לך כל טענה או תביעה כלפי החברה או נציגיה בעניין.

ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה או לאתר, הינך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשית כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי באופן בלעדי למסירת מידע זה..מעבר למידע שאתה מוסר לנו, האתר והמערכות השונות של החברה עשויות להשתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר ושיפור חווית הגולש ו/או המשתמש. כלים אלו אוספים מידע כללי אודות פרטי ההתחברות והגלישה שלך, ובין היתר עלולים לאסוף מידע בנוגע לזמני ואופני השימוש באתר ו/או במערכת הרלבנטית, פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת (IP ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.

במסגרת כך, אתר האינטרנט שלנו משתמשים ב"עוגיות" (Cookies)  ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים  (Pixel) וכיוצ"ב לצורך ניהולו השוטף והתקין של האתר ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותו. כלים אלו מטמיעים למעשה קבצי מידע קטנים בדפדפן ו/או מכשיר של המשתמש הגולש באתר, ומשמשים את האתר והמערכות הפועלות בו, לזיהוי של המשתמש ואיסוף מידע אודות ההתנהלות שלו באתר. חלק מה- Cookies הללו נועדו לאפשר את פעילות האתר בצורה תקינה ומאובטחת. חלק אחר, נועד לאפשר לנו לזהות את העדפותיך האישיות ולהתאים את הגלישה והפרסומות באתר עבורך..כמו כן, אנו משתמשים בתוכנות ורכיבים סטטיסטיים ייעודיים, המזהים ומנתחים את מאפייני הגלישה והשימוש באתר שלנו למשל .Analytics Google

כלים אלו, עוזרים לנו לשפר את אתר האינטרנט שלנו על מנת להתאים אותו לצורכי הלקוח. חשוב לנו מאוד להבהיר כי אנו משתמשים במידע זה אך ורק למטרות ניתוח סטטיסטי, ולנו כמשתמש במערכת אין כל גישה למידע האישי המזהה אותך. אם אינך מעוניין לקבל Cookies בעת הגלישה באתר שלנו, ו/או למנוע הפעלה של חלק או כל הכלים האוטומטיים הללו, אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies אצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה- Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר..בנוסף, חשוב לדעת כי בעת השימוש והגלישה באתר מוצגות בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות שאינן מוטמעות על ידינו בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים מאיתנו היתר לפרסם בשטח האתר. צדדים שלישיים אלו עלולים ויכולים לעשות שימוש ב- Cookies אשר אינן קשורות במישרין לאתר, והדבר כפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים..

שימוש במידע שלך

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצורך יצירת קשר עימך ולצורך מתן שירותים לך, בהתאם לרצונך ולבקשותיך, וכן כל שימוש אחר שתכליתו לאפשר לך ליהנות משירותי החברה בצורה סדורה ובטוחה ובהתאם להוראות הדין. כמו כן, ייתכן ונעשה שימוש במידע שמסרת לנו ובמידע שנאסף אודותיך על מנת להתאים את הפרסום באתר עבורך ולהציע לך הצעות שיווקיות. זאת יש להדגיש, בכפוף להוראות הדין, ולקבלת הסכמתך במקרים המחייבים זאת. בכל מקרה בו אינך מעוניין להמשיך וליהנות מהצעות שיווקיות ומבצעים אלו, אתה כמובן יכול לפנות אלינו ולבקש כי נסיר אותך מרשימות התפוצה שלנו.  בנוסף, אנו עושים שימוש במידע שלך לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, יחד עם מידע של לקוחות אחרים, לצורך שיפור השירות וייעול האתר שלנו, האתר והפעילות שלנו כחברה עסקית. זאת, תוך שמירה על פרטיותך, וצמצום השימוש בפרטיך האישיים היכן שהדבר מתאפשר ובהתאם לחובותינו לפי דין. המידע שאתה מוסר לנו יישמר ויאוחסן במערכותינו ו/או במאגרי המידע שלנו לתקופה משתנה,  בהתאם לאינטרסים העסקיים שלנו ולהוראות הדין. תקופה זו תקבע בין היתר בהתאם לצורך שלנו לתת לך שירות טוב יותר בעתיד, להציע לך הצעות שונות כאמור ולמלא אחר חובותינו החוקיות כמו גם להבטיח את האינטרסים המשפטיים שלנו בכל מקרה של תביעה ו/או סכסוך עתידיים, ככל שיהיו ו/או כל אינטרס לגיטימי וחוקי אחר שלנו. אנו עשויים לעשות שימוש בפרטי הקשר שאתה מוסר לנו על מנת להעביר אליך הצעות שיווקיות ומסחריות כאלה ואחרות, הודעות אודות מבצעים, ,הצעות לשירותים או מוצרים וקידומי מכירות באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסמיליה, מערכת חיוג אוטומטית, בטלפון ו/או שליחת ניוזלטר עדכונים תקופתי והתאמה של אלו לצרכים שלך. זאת, בכפוף להוראות הדין בנושא. ככל שתהיה מעוניין כי נפסיק לשלוח אליך מידע שיווקי ו/או ניוזלטר כאמור, אנא פנה אלינו ונעשה זאת.

כמו כן אנו עשויים לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך או נאסף אודותיך על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר ו/או את השירותים והתכנים המוצעים בו וכן לעשות שימוש במידע כאמור למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטיסטיות ובמסגרת זאת למסור מידע סטיסטי ו/או אגרטיבי שאינו אישי לצדדים שלישיים, למטרות אלו.

אבטחת ושמירת המידע שלך

אנו מחויבים לאבטחת ושמירת המידע שלך, ועושים שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים העומדים בדרישות הדין על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע הנשמר במערכותינו. זאת, בין היתר, תוך מתן דגש לאופיו הרגיש של חלק מהמידע הנשמר במערכותינו. לצורך כך אנו עושים שימוש באמצעים טכנולוגיים, נהלים ופרוצדורות שונות, שתכליתם להבטיח את אבטחת, שמירת ושרידות המידע במערכותינו. עם זאת, ובדומה לכל מערכת אחרת, אנו איננו יכולים להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות מערכותינו, ועל כן אנו איננו מתחייבים שמאגרי המידע שלנו יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.

מסירת מידע לצד שלישי

אנו עשויים להעביר את המידע האישי שאתה מוסר לנו לידיי צדדים שלישיים, למשל כאשר קיימת לנו חובה חוקית שכזו או כאשר הדבר מותר לנו בהתאם להוראות הדין ולאינטרסים המסחריים שלנו, או כאשר סיפקת לנו היתר ו/או הסכמה ו/או ייפוי כוח לצורך ביצוע פנייה שכזו עבורך. בין היתר, אנו נוכל להעביר את פרטיך והמידע האישי שמסרת לנו לידי צד שלישי שירכוש ו/או ימזג את פעילותו עם פעילות החברה, או יקבל ממנה את האחריות או הפעילות בפרויקט כזה או אחר, ובלבד שאותו צד שלישי ייקח על עצמו את כל ההתחייבויות לפי מדיניות זו. מידע אודות פעילות החברה עלול להיות מועבר גם לרואי החשבון המבקרים את פעילות החברה בהתאם לדרישות הדין או למשל ליועציה המשפטיים, ובמסגרת כך ייתכן ומישהו מהם או מטעם החברה ייצור עמך קשר על מנת לאמת את הפרטים הרשומים אצל החברה ביחס אליך. לבסוף, מידע מסוים אודות החברה ופעילותה יכול ויועבר אף לתורמי החברה, בין היתר לצורך עמידתם שלהם בהוראות הדין החלות עליהם. ככלל, המידע שלך יוחזק ויעובד בישראל. עם זאת, ייתכן ובמקרים מסוימים המידע שלך יועבר אל מחוץ לישראל, לצורך עיבודו ו/או אחסנתו. כך לדוגמא, ייתכן ונעשה שימוש במערכות ושירותי מחשוב ענן לצורך עיבוד ו/או שמירת המידע. בכל מקרה כזה, אנו מקפידים כי כל הוצאה כזו של המידע מישראל תבוצע בהתאם להוראות הדין ובאופן המבטיח את הגנת ואבטחת המידע שלך. בנוסף, אנו עשויים במסגרת פעילותנו השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים לנו שירותים שונים. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בספקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, ומוודאים כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש, ובכפוף לקבלת התחייבויות כפי חובותינו בחוק.

עיון במידע, תיקון ומחיקה על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981

כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. כמו כן עומדת לך הזכות לבטל ולמשוך כל הסכמה שניצנה על ידך לשליחת דיוור ישיר ודואר פרסומי. פניות מעין אלו ניתן להפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל המפורטת בתחילת מדיניות זו. ככל שנסרב לבקשתך, אתה רשאי כמובן לפנות לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בהוראות הדין ולבקש כי יורה לנו לפעול כבקשתך.

קנין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו, לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר, שייכים במלואם לחברה ומהווים קניין רוחני בלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש של החברה. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של האתר והחברה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות. במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

השם xmile או xmile.co.il , על כל נגזרותיהם ומותגיהם, כמו גם שמות האתרים המקושרים לאתר זה, וכן שמות הדומיין של האתר/ים, הינם סימני מסחר מוגנים של החברה ובבעלותה המלאה והבלעדית. אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

שימושים אסורים באתר

למעט במקרה של קבלת הרשאה מפורשת בכתב ומראש מהחברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:

  • שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו ו/או שימוש באתר ו/או תוכנו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט;
  • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו;
  • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר;
  • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא;
  • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת;

אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש אם על ידי חסימת כתובת של המחשב שלו או אפילו כתובת ה IP ללא צורך לספק הסבר או נימוק כלשהו.

 

מדניות אחריות ומדיניות ביטולים

חברתינו מספקת פתרונות רישום לכנסים, תערוכות ואירועים (להלן "כנס"). לכל כנס ייפתח אתר רישום / דף נחיתה / מיני סייט ובו יצוין מדיניות אחריות ומדיניות ביטולים בהתאם לכנס והחברה המפיקה את הכנס.

 

עדכון ושינוי של תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

אנו נהיה רשאים לשנות ולעדכן מעת לעת את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות ובמסגרת זאת בין היתר לשנות למחוק ו/או להוסיף על האמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו ולכן אנו שבים וממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת. מבלי לגרוע מהאמור, אנו שואפים לכך שבמקרה ויבוצעו שינויים מהותיים בתנאי מדיניות הפרטיות המתייחסים למידע האישי הנשמר אודותיך אצלנו, תפורסם הודעה על כך באתר שלנו אולם אין לראות בכך התחייבות כלשהי מצידנו. יובהר כי ייתכן ורישום ו/או שימוש בשירות כזה או אחר באתר, ידרוש את הסכמתך ואישורך לתנאים נוספים ומסוימים לאותו שירות, ובמקרה זה תידרש לאשר את הסכמתך לאלו בנפרד.

שיפוט ושונות

על השימוש באתר ו/או כל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים מהאתר או משימוש בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב, והדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות החברה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול החברה.

אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ובמקומו יופיע תנאי או סעיף הקרוב אליו ככל הניתן ובכל מקרה מחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים.

 

מעודכן לחודש אוגוסט 2023.